"STENSTACKAR" I SKOGEN

 

Sällsynta minnen från flottningstiden vid Mattaureälven


 

 

Långt inne i skogen finns dessa "stenstackar", som antagligen blev kvar från bygget av en flottningsledarm.

 

 

En utförlig dokumentation kan laddas ned här: MATTSTEN.PDF